KATA adózás

Az egyes adótörvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény 2019. január 1-jétől kiegészíti a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Katv.) értelmező rendelkezéseit a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök és nem anyagi javak fogalmával (Katv. 2. § 24. pont). Eszerint kizárólag üzemi célúnak minősülnek azok a tárgyi eszközök és nem anyagi javak, amelyeket a kisadózó egyéni vállalkozó a kisadózó vállalkozás tevékenységével (tevékenységeivel) kapcsolatban használ, azokat más célra részben sem használja és üzleti nyilvántartásai ezt egyértelműen alátámasztják. Nem minősül kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköznek a személygépkocsi.
Ezzel összefüggésben a fenti időponttól módosul a kisadózó vállalkozás bevételét meghatározó jogszabályi rendelkezés (Katv. 2. § 12. pont) is. A módosítás alapján nem minősül a kisadózó egyéni vállalkozó bevételének a nem kizárólag üzemi célú tárgyi eszközök, nem anyagi javak értékesítéséért kapott ellenérték, azaz a nem kizárólag üzemi célból használt ingóságok, ingatlanok értékesítéséből származó jövedelem adózására a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény XI. fejezetében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
Forrás: NAV.hu
Bankasszisztens személyi kölcsön